REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 125

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71b § 1 i art. 71f § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 oraz z 2023 r. poz. 1394 i 1615) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt. 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Małgorzata Kluziak - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku,”,

b) lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) Ewa Talarczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

d) Monika Włodarczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie;”;

2) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Małgorzatę Kluziak.

§ 3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Monikę Włodarczyk.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Maria Ejchart
PODSEKRETARZ STANU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-16
  • Data wejścia w życie: 2024-04-17
  • Data obowiązywania: 2024-04-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA