reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie nadania statutu Poradni Lekarskiej Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póź. zm.") zarządza się, co następuje:

§ 1

Poradni Lekarskiej Ministerstwa Środowiska nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 19 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie nadania statutu Poradni Lekarskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104.

Załącznik 1. [STATUT Poradni Lekarskiej Ministerstwa Środowiska]

Załącznik do zarządzenia nr 25 Ministra Środowiska
z dnia 31 maja 2006 r. (poz. 90)

STATUT

Poradni Lekarskiej Ministerstwa Środowiska

§ 1

Poradnia Lekarska Ministerstwa Środowiska, zwana dalej Poradnią", została utworzona zarządzeniem nr 18 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 kwietnia 1993 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Gospodarczego przy Ministerstwie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

§ 2

Siedzibą Poradni jest miasto Warszawa.

§ 3

Celem Poradni jest udzielanie nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych na zasadzie i w zakresie określonym niniejszym Statutem.

§ 4

Poradnia udziela świadczeń zdrowotnych pracownikom Ministerstwa Środowiska, Zakładu Obsługi Ministerstwa Środowiska oraz pracownikom zakładów pracy, z którymi zawarto umowy lub porozumienia o korzystanie z usług Poradni.

§ 5

Świadczenia zdrowotne Poradni obejmują:

1) prowadzenie działalności profilaktycznej;

2) badania i porady lekarskie;

3) orzekanie o stanie zdrowia;

4) leczenie zachowawcze;

5) stomatologię zachowawczą;

6) wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych.

§ 6

W skład Poradni wchodzi:

1) gabinet internistyczny;

2) gabinet stomatologiczny;

3) gabinet fizykoterapeutyczny.

§ 7

1. Poradnią kieruje lekarz - Kierownik Poradni.

2. Kierownik Poradni odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych oraz za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie Poradni.

3. Kierownik Poradni samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Poradni i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 8

Obsługę administracyjną i finansowo-księgową Poradni prowadzi Zakład Obsługi Ministerstwa Środowiska.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama