REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 35

ZARZĄDZENIE NR 35
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 11 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 58 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku skargi, która dotyczy zdarzenia o charakterze korupcyjnym, oprócz przepisów niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia Ministra Skarbu Państwa regulującego zasady postępowania w przypadku wystąpienia korupcji.”;

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Biuro Kontroli nadaje sprawom (skargom lub wnioskom, o których mowa w ust. 1) numer ewidencyjny i prowadzi ich elektroniczny rejestr.”

2) w § 6:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kopie odpowiedzi udzielonych bezpośrednio przez komórki organizacyjne, przekazywane są do Biura Kontroli celem wpisania sposobu i trybu załatwienia sprawy do rejestru, o którym mowa w § 2 ust. 4.”;

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku, gdy skargę uznano za zasadną i dotyczy ona zagadnień objętych zakresem systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, oprócz przepisów niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednie procedury określone w Księdze Jakości Ministerstwa Skarbu Państwa.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. 2014, poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-15
  • Data wejścia w życie: 2015-09-11
  • Data obowiązywania: 2015-09-11
  • Dokument traci ważność: 2016-06-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA