REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 4 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 7 marca 2006 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu i Budownictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 1991), z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Ministerstwu Transportu i Budownictwa nadaje się regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

1. Organizację i zakres działania komórek organizacyjnych określają regulaminy wewnętrzne. Ustalają one w szczególności:

1) szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej;

2) szczegółowy zakres zadań wydziałów i stanowisk pracy;

3) kompetencje dyrektora, zastępcy dyrektora i naczelnika wydziału.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych w terminie 30 dni od wejścia w życie zarządzenia, z zastrzeżeniem § 3.

3. Regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych, uzgodnione pod względem formalnoprawnym z Departamentem Prawnym, obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

§ 3

Regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu i Budownictwa na podstawie § 3 ust. 3 zarządzenia nr 5 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 5, poz. 6), obowiązują do dnia zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu i Budownictwa na podstawie niniejszego zarządzenia, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia jego wejścia w życie, o ile zakres zadań komórek organizacyjnych nie pozostaje w sprzeczności z zakresem zadań wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu i Budownictwa (Dz. Urz. MTiB Nr 2, poz. 6).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA]

Załącznik do zarządzenia nr 13 Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 7 marca 2006 r. (poz. 12)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

Wyświetl załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-07
  • Data wejścia w życie: 2006-03-07
  • Data obowiązywania: 2006-03-07
  • Dokument traci ważność: 2006-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA