REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 2 poz. 7

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 13 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych, zawartej w dniu 18 maja 2007 r. pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie i Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie rezygnacji abonentów z usług świadczonych przez Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 21 stycznia 2009 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szeroko pasmowej transmisji danych, zawartej w dniu 18 maja 2007 r. pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie i Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie rezygnacji abonentów z usług świadczonych przez Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http//www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 214.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15–16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej – pokój nr 4, w formie pisemnej, z do piskiem:

„Stanowisko
dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych, zawartej w dniu 18 maja 2007 r. pomiędzy Telekomunikacją Polską S A. z siedzibą w Warszawie i Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie rezygnacji abonentów z usług świadczonych przez Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”

oraz elektronicznej na adres e-mail:uke@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20,

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703 z 2005 r. Nr 163 poz. 1362 i Nr 267 poz. 2258 z 2006 r. Nr 12 poz. 66 Nr 104 poz. 708 i 711 Nr 170 poz. 1217 Nr 220 poz. 1600 Nr 235 poz. 1700 i Nr 249 poz. 1834 z 2007 r. Nr 23 poz. 137 Nr 50 poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-01-21
  • Data wejścia w życie: 2009-01-21
  • Data obowiązywania: 2009-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA