REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 5

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu powołania biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Emitel S.A., z siedzibą w Warszawie, rachunkowości regulacyjnej za lata 2021, 2022 i 2023

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)), art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz § 4 zarządzenia nr 3 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powoływania biegłego rewidenta w celu zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów (Dz. Urz. UKE poz. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu powołania niezależnego biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Emitel S.A., z siedzibą w Warszawie, rachunkowości regulacyjnej za lata 2021, 2022 i 2023, zwaną dalej "Komisją", w składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Adam Pawłowski;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Aldona Gawron;

3) Sekretarz Komisji - Paulina Polecka;

4) członkowie Komisji:

a) Maciej Aleksandrowicz,

b) Krystian Lenowiecki.

§ 2.

Komisja zakończy prace z chwilą zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej protokołu z przebiegu postępowania konkursowego.

§ 3.

Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji zapewnia Departament Regulacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. I Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-03-02
  • Data wejścia w życie: 2022-03-02
  • Data obowiązywania: 2022-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA