Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 21 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" (Dz. Urz. MNiSW z 2019 r. poz. 3, 51 i 71 oraz z 2020 r. poz. 10 i 47) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Łukasz Afeltowicz,

b) Marcin Brzezicki,

c) Alicja Budak,

d) Agata Chmurzyńska,

e) Paweł Czarnul,

f) Krzysztof Czerwionka,

g) Witold Dzwinel,

h) Mirosława El Fray,

i) Katarzyna Gadomska-Lila,

j) Bożena Gładyszewska,

k) Marek Gorgoń,

l) Andrzej Górak,

m) Izabela Hager,

n) Jolanta Jabłońska-Bonca,

o) Dariusz Jemielniak,

p) Wiesław Kaca,

q) Wojciech Kacalak,

r) Bogumił Kamiński,

s) Dariusz Kania,

t) Grzegorz Kleparski,

u) Jarosław Knaga,

v) Józef Korecki,

w) Janusz Krawczyk,

x) Grzegorz Królczyk,

y) Jolanta Królczyk,

z) Konrad Kułakowski,

za) Grzegorz Kurzyński,

zb) Jan Kusiak,

zc) Marek Kwiatkowski,

zd) Dominika Latusek-Jurczak,

ze) Stanisław Legutko,

zf) Mariola Łaguna,

zg) Maciej Małecki,

zh) Paweł Ocłoń,

zi) Piotr Oprocha,

zj) Przemysław Perlikowski,

zk) Paweł Pławiak,

zl) Halina Podbielska,

zm) Artur Pokropek,

zn) Sebastian Skoczypiec,

zo) Renata Słota,

zp) Piotr Suder,

zq) Maciej Sułowicz,

zr) Tomasz Śleboda,

zs) Krzysztof Tajduś,

zt) Michał Wasilczuk,

zu) Dariusz Wawro,

zv) Sławomir Wiak,

zw) Michał Wieczorowski,

zx) Remigiusz Wiśniewski,

zy) Szymon Wojciechowski,

zz) Michał Wójcik,

zza) Ireneusz Zbiciński,

zzb) Dariusz Zmarzły.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23

Dzienniki Urzędowe