REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 100

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 14 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą „Perły nauki"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą „Perły nauki" (Dz. Urz. MEiN poz. 76 i 113) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule zarządzenia ogólne określenie przedmiotu zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programów pod nazwą „Perły nauki" i „Perły nauki II"";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się, na okres od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., Zespół doradczy do spraw programów pod nazwą „Perły nauki" i „Perły nauki II", zwany dalej „zespołem".";

3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) członkowie:

a) Piotr Stefan Czauderna,

b) Małgorzata Darewicz,

c) Zbysław Dobrowolski,

d) Magdalena Dudek,

e) Iwona Barbara Florek,

f) Piotr Głowacki,

g) Małgorzata Gut,

h) Leszek Kalinowski,

i) Mariusz Korkosz,

j) Franciszek Krok,

k) Marta Leśniakowska,

l) Justyna Łapińska,

m) Izabela Nowak,

n) Przemysław Perlikowski,

o) Katarzyna Pernal,

p) Paweł Pieniążek,

q) Jacek Piszczek,

r) Elżbieta Pyza,

s) Paweł Rutkowski,

t) Michał Skwarzyński,

u) Maria Sozańska,

v) Tomasz Stępniewski,

w) Kinga Strycharz-Bogacz,

x) Ewelina Szczepanek-Parulska,

y) Agnieszka Szopa,

z) Wojciech Świątkiewicz,

za) Krzysztof Tomasiewicz,

zb) Paweł Zaprawa.";

4) w § 3 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

„1) ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programów „Perły nauki" i „Perły nauki II", zwanych dalej „programami", i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyników tej oceny;

2) opiniowanie umotywowanych zastrzeżeń złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru do programów;

3) ocena raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programów;

4) opiniowanie wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach programów.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-15
  • Data wejścia w życie: 2023-09-16
  • Data obowiązywania: 2023-09-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA