Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 19 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 14 lipca 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dzienniki Urzędowe