| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 3 czerwca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 w ust. 1:

a) pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) sporządzania zbiorczych planów wydatków dla jednostek bezpośrednio podległych Ministrowi w zakresie wydatków części 30 – Oświata i wychowanie, a także zmian tych planów,”.

b) dodaje się pkt 19–21 w brzmieniu:

„19) sporządzania planu zbiorczego zamówień publicznych do realizacji w danym roku kalendarzowym;

20) koordynacji działań związanych z przygotowaniem przez departamenty i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

21) prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, wnioskowanych przez departamenty, we współpracy z tymi departamentami;”,

2) w § 25 dodaje się pkt 47 w brzmieniu:

„47) obsługi Rady Edukacji Narodowej."

3) w § 28 uchyla się pkt 1–3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2009 r.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »