REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 24

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2020-2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 93 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W skład Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powołuje się na kadencję w latach 2020-2024 następujących członków:

1) Pan Marek Bielski, Krajowa Izba Gospodarcza;

2) Pan Zbigniew Świerczek, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność";

3) Pan Jakub Kus, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;

4) Pan Sławomir Wittkowicz, Forum Związków Zawodowych;

5) Pani Olga Scott, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

6) Pani Małgorzata Lelińska, Konfederacja Lewiatan;

7) Pani Jolanta Kosakowska, Związek Rzemiosła Polskiego;

8) Pani Katarzyna Lorenc, Związek Pracodawców Business Centre Club;

9) Pani Agnieszka Szpara, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;

10) Pan Stefan Kwiatkowski, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

11) Pani Ewa Strupińska-Thor, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;

12) Pan Robert Musiałkiewicz, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych;

13) Pan Marcin Smolik, Centralna Komisja Egzaminacyjna;

14) Pan Piotr Piasecki, Rada do spraw Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych;

15) Pani Bernadeta Wąsik, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;

16) Pan Paweł Wnukowski, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;

17) Pani Urszula Martynowicz, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 2.

Do dnia 19 września 2022 r. w skład Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wchodzą także członkowie, o których mowa w § 1 zarządzenia nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018-2022 (Dz. Urz. MEN poz. 28, z 2019 r. poz. 16 oraz z 2020 r. poz. 23).

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. MEN poz. 33, z 2017 r. poz. 18, z 2018 r. poz. 12, 25 i 28 oraz z 2019 r. poz. 15).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA