REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 7 poz. 50

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

DECYZJA Nr 92/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 kwietnia 2005 r.

w sprawie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w jednostkach wojskowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 15 i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) - w celu zapewnienia prawidłowej realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w jednostkach wojskowych - ustala się, co następuje:

§ 1. Użyte w decyzji określenie - jednostka wojskowa - oznacza jednostkę wojskową, o której mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, w tym przedsiębiorstwa państwowe, dla których jest on organem założycielskim, jak również komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, zwanej dalej „ŻW":

1) wyznaczy żołnierzy z podległych jednostek ŻW, odpowiedzialnych za wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w jednostkach wojskowych;

2) spowoduje przedstawienie żołnierzy, o których mowa w pkt 1, dowódcom (komendantom, szefom, prezesom, dyrektorom, kierownikom) jednostek wojskowych;

3) ukierunkuje wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych przez żołnierzy, o których mowa w pkt 1, w szczególności na:

a) ujawnianie okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk naruszania dyscypliny wojskowej w jednostkach wojskowych przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,

b) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom patologicznym, w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

c) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ujawnianie i ściganie ich sprawców, a także ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń;

4) zapewni bieżące informowanie dowódców (komendantów, szefów, prezesów, dyrektorów, kierowników) jednostek wojskowych o ujawnionych zagrożeniach - poprzez żołnierzy, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Dowódcy (komendanci, szefowie, prezesi, dyrektorzy, kierownicy) jednostek wojskowych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, umożliwią na terenie podległych im jednostek, żołnierzom ŻW, o których mowa w § 2 pkt 1, realizację ich ustawowych zadań.

§ 4. Decyzja nie dotyczy jednostek organizacyjnych Wojskowych Służb Informacyjnych.

§ 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-05-05
  • Data wejścia w życie: 2005-05-05
  • Data obowiązywania: 2005-05-05
  • Z mocą od: 2005-04-11
  • Dokument traci ważność: 2017-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA