reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

DECYZJA Nr 292/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 września 2005 r.

w sprawie uruchomienia środków z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 4 lit. h zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) - z uwagi na trudną sytuacją materialną i socjalno-bytową części rodzin wojskowych oraz potrzebę racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg - ustala się, co następuje:

1. Uruchamia się środki z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg, o których mowa w § 6 pkt 1 decyzji budżetowej na rok 2005 Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101 i Nr 14, poz. 114) w kwocie 2 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych, dla których z uwagi na dotychczas pobierany dodatek wyrównawczy nie nastąpił realny wzrost uposażenia od dnia 1 stycznia 2005 r. lub wzrost ten nastąpił w niższej wysokości niż w przypadku nie pobierania przez nich dodatku wyrównawczego.

2. Zapomogi, o których mowa w pkt 1, przyznaje się - dla żołnierzy, o których mowa w pkt 1, o dochodzie na 1 członka rodziny brutto do 50% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - w wysokości stanowiącej 2,5 krotność:

1) kwoty, o jaką został zmniejszony dodatek wyrównawczy (w przypadku prawa do podwyżki w kwocie niższej od pobieranego dodatku) albo

2) kwoty dodatku wyrównawczego, w sytuacji gdy w związku z dokonaną podwyżką zaprzestano jego wypłaty.

Kwota przyznanej zapomogi nie może być niższa niż 250,00 zł i nie wyższa niż 500,00 zł.

3. Zapomogi, o których mowa w pkt 1, wypłaca się w terminie do dnia 15 września 2005 r.

4. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1, dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych, określa załącznik Nr 1 do decyzji.

5. W przypadku niewykorzystania limitu środków na zapomogi, o których mowa w pkt 1, pozostałość środków przeznacza się na zapomogi przyznawane w przypadkach, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 122, poz. 1274).

6. Dysponenci środków budżetowych złożą sprawozdanie z wypłaconych zapomóg, o których mowa w pkt 1, do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej - w terminie do dnia 30 września 2005 r. - wg wzoru, określonego w załączniku Nr 2 do decyzji.

7. Zapomogi, o których mowa w pkt 1, dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, przyznaje Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych, na podstawie wykazów uprawnionych żołnierzy zawodowych do tych zapomóg - sporządzonych przez Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

8. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej

Podsekretarz Stanu
do spraw Społecznych: M. Górski

Załącznik 1. [Środki z funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg]

Załączniki do decyzji Nr 292/MON/PSSS Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 września 2005 r.(poz. 159)

Załącznik Nr 1

Środki z funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg

Lp

Dysponent

Limit środków

1

Dowódca Sił Lądowych

1 414 000

2

Dowódca Sił Powietrznych

685 000

3

Dowódca Marynarki Wojennej

226 000

4

Dowódca Garnizonu Warszawa

32 000

6

Dowódca Wojskowych Służb Informacyjnych

4 000

8

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

39 000

Ogółem

2 400 000

 

Załącznik 2. [Zapomogi wypłacone żołnierzom, dla których nie nastąpił wzrost uposażeń, o którym mowa w pkt 1 decyzji]

Załącznik Nr 2

Zapomogi wypłacone żołnierzom, dla których nie nastąpił wzrost uposażeń, o którym mowa w pkt 1 decyzji

Korpus osobowy

Zapomogi wypłacone zgodnie z pkt 2 ppkt 1 decyzji

Zapomogi wypłacone zgodnie z pkt 2 ppkt 2 decyzji

Ogółem

Kwota łączna zapomóg

Ilość wypłat

Kwota łączna zapomóg

Ilość wypłat

Kwota łączna zapomóg

Ilość wypłat

Oficerowie starsi

 

 

 

 

 

 

Oficerowie młodsi

 

 

 

 

 

 

Podoficerowie

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama