REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 19 poz. 177

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. Limit stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej, zwany dalej „limitem stanowisk etatowych”, oznacza maksymalną liczbę stanowisk etatowych występujących w czasie pokoju, przewidzianych dla oficerów, podoficerów zawodowych i pracowników - pełniących służbę lub zatrudnionych w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej, zwanym dalej „Gabinetem Politycznym Ministra” oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Limit, o którym mowa w pkt 1, przydziela się odpowiednio dla:

1) Gabinetu Politycznego Ministra - 3 stanowiska pracowników;

2) komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej:

a) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej - 21 stanowisk żołnierzy zawodowych przeznaczonych dla oficerów i 6 stanowisk dla podoficerów zawodowych oraz 20 stanowisk pracowników - łącznie 47 stanowisk,

b) Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego - 55 stanowisk żołnierzy zawodowych przeznaczonych dla oficerów i 1 stanowisko dla podoficera zawodowego oraz 30 stanowisk pracowników - łącznie 86 stanowisk,

c) Departament Kontroli - 63 stanowiska żołnierzy zawodowych przeznaczone dla oficerów i 2 stanowiska dla podoficerów zawodowych oraz 4 stanowiska pracowników - łącznie 69 stanowisk,

d) Departament Prawny - 22 stanowiska żołnierzy zawodowych przeznaczone dla oficerów i 1 stanowisko dla podoficera zawodowego oraz 22 stanowiska pracowników - łącznie 45 stanowisk;

3) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Sekretarzowi Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej - 196 stanowisk żołnierzy zawodowych przeznaczonych dla oficerów i 2 stanowiska dla podoficerów zawodowych oraz 140 stanowisk pracowników - łącznie 338 stanowisk;

4) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego WP - 683 stanowiska żołnierzy zawodowych przeznaczone dla oficerów i 34 stanowiska dla podoficerów zawodowych oraz 135 stanowisk pracowników - łącznie 852 stanowiska;

5) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Podsekretarzowi Stanu do spraw Polityki Obronnej - 95 stanowisk żołnierzy zawodowych przeznaczonych dla oficerów i 2 stanowiska dla podoficerów zawodowych oraz 83 stanowiska pracowników - łącznie 180 stanowisk;

6) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Podsekretarzowi Stanu do spraw Społecznych - 54 stanowiska żołnierzy zawodowych przeznaczone dla oficerów oraz 61 stanowisk pracowników - łącznie 115 stanowisk;

7) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej - 67 stanowisk żołnierzy zawodowych przeznaczonych dla oficerów i 47 stanowisk dla podoficerów zawodowych oraz 103 stanowiska pracowników - łącznie 217 stanowisk.

3. Ogólna liczba stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej wynosi 1351 stanowisk wojskowych, w tym 1256 stanowisk przeznaczonych dla oficerów i 95 stanowisk dla podoficerów zawodowych oraz 601 stanowisk pracowników - łącznie 1952 stanowiska.

4. Stanowiska żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Zakładzie Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej, umieszczone w Wykazie Dodatkowym Nr 1 do etatu Departamentu Administracyjnego, w tym 10 stanowisk przeznaczonych dla oficerów i 10 stanowisk dla podoficerów zawodowych, nie są wliczane do limitu stanowisk etatowych Ministerstwa Obrony Narodowej.

5.Traci moc decyzja Nr 252/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 158 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 4, poz. 41).

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-31
  • Data wejścia w życie: 2005-10-31
  • Data obowiązywania: 2005-10-31
  • Z mocą od: 2005-10-06
  • Dokument traci ważność: 2008-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA