REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 25 poz. 305

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 grudnia 2007 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 138 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.2)), a także § 2, § 5, § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz. U. Nr 128, poz. 1343) upoważniam:

1. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

do:

1) podpisywania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji personalno-mobilizacyjnych w sprawie nadawania i unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach etatowych od majora (komandora podporucznika) do generała (admirała);

2) podpisywania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji personalno-mobilizacyjnych w sprawie nadawania i unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach etatowych do kapitana (kapitana marynarki) w przypadku nadawania i unieważniania przydziału mobilizacyjnego do innej jednostki wojskowej niż ta, w której żołnierz pełni służbę, a obie te jednostki podlegają Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Decyzje, o których mowa w pkt 1, należy podpisywać z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz podpisaną decyzję uwierzytelnić odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

3. Upoważnienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA