REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 25 poz. 306

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2007 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek wraz z przyznanymi kwotami dotacji podmiotowych, stanowiący załącznik Nr 1 do obwieszczenia oraz wykaz przyznanych dotacji celowych, stanowiący załącznik Nr 2 do obwieszczenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2007 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 grudnia 2007 r. (poz. 306)

Załącznik Nr 1

WYKAZ
jednostek, którym w 2007 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

I.

Dotacje podmiotowe ogółem

243.324.590

1.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

231.624.000

1.1.

80302
2520

Akademia Obrony Narodowej

42.880.000

1.2.

Wojskowa Akademia Techniczna

45.556.000

1.3.

Akademia Marynarki Wojennej

39.594.000

1.4.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

31.227.000

1.5.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

72.367.000

2.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury

11.700.590

2.1.

92118
2550

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

9.367.000

2.2.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

1.387.590

2.3.

Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy

946.000

 

Załącznik 2. [Wykaz dotacji celowych przyznanych w 2007 r.]

Załącznik Nr 2

WYKAZ
dotacji celowych przyznanych w 2007 r.

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

II.

Dotacje celowe ogółem

412.798.882

1.

Dotacje celowe realizowane w ramach grupy 2000 dotacje i subwencje

231.466.751

1.1.

75204
2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom

1.500.000

1.2.

75204
2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

14.846.751

1.3.

75211
2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

314.000

1.4.

X

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym:

214.806.000

1.4.1.

70013
2840

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

214.400.000

1.4.2.

71032
2840

Dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego

406.000

 

 

 

 

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

2.

Dotacje celowe realizowane w ramach grupy 6000 wydatki majątkowe

181.332.131

2.1.

75204
6210

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (dotacje WDW/WZW),wtym:

12.136.300

2.1.1.

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Międzyzdrojach

1.200.000

2.1.2.

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Rogowie

1.477.400

2.1.3.

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni

812.000

2.1.4.

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Sopocie

221.000

2.1.5.

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Unieściu

1.050.000

2.1.6.

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Waplewie

1.218.300

2.1.7.

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Juracie

1.597.000

2.1.8.

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Solinie

3.912.500

2.1.9.

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Zakopanem

648.100

2.2.

X

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

168.749.421

2.2.1.

70013
6220

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na finansowanie inwestycji mieszkaniowych

102.500.000

2.2.2.

80302
6220

Dotacja dla Akademii Obrony Narodowej na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne, w tym:

3.000.000

2.2.2.1

- inwestycje budowlane

512.400

2.2.2.2

- zakupy inwestycyjne

2.487.600

2.2.3.

85195
6220

Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym:

63.249.421

2.2.3.1

- inwestycje budowlane Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, z tego:

36.158.000

 

85195
6220

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu

2.042.600

 

 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

1.405.900

 

 

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

12.907.600

 

 

1 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Lublinie

1.575.100

 

 

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku

3.483.500

 

 

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach

524.400

 

 

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu

300.000

 

 

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Ełku

248.300

 

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie

1.484.000

 

 

110 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Elblągu

1.370.000

 

 

114 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Przemyślu

1.408.800

 

 

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Helu

176.000

 

 

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Opolu

261.800

 

 

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju

446.000

 

 

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju

598.200

 

 

 

 

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

 

 

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku-Zdroju

180.000

 

 

 

 

24 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Kudowie-Zdroju

244.700

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Koszalinie

395.900

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Legionowie

183.000

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Szczecinku

73.400

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Toruniu

275.000

 

 

 

 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska w Warszawie

2.000.000

 

 

 

 

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

3.160.000

 

 

 

 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

415.600

 

 

 

 

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

998.200

2.2.3.2

85195
6220

- zakupy inwestycyjne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, z tego:

27.091.421

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu

1.999.690

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

2.099.080

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

1.990.000

1 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Lublinie

1.025.000

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Dęblinie

658.740

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku

1.559.540

103 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Olsztynie

615.000

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach

600.000

106 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Gliwicach

679.100

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu

719.970

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Ełku

1.062.670

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie

1.072.530

110 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Elblągu

800.000

111 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Poznaniu

858.000

114 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Przemyślu

498.344

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Helu

606.451

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Opolu

599.500

117 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Kołobrzegu

300.000

 

85195
6220

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju

405.660

 

 

 

 

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju

334.000

 

 

 

 

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku

300.000

 

 

 

 

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku-Zdroju

349.073

 

 

 

 

Lp.

Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota przyznanej dotacji w zł

 

 

24 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Kudowie-Zdroju

349.932

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Białymstoku

150.000

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Gdyni

80.000

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Gdyni-Oksywiu

95.990

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Grudziądzu

73.540

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Kielcach

40.000

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Koszalinie

150.000

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Legionowie

90.640

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Nysie

89.000

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Stargardzie Szczecińskim

280.000

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Szczecinku

280.320

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Świnoujściu

191.390

 

 

 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Toruniu

100.000

 

 

 

 

Garnizonowa Przychodnia Lekarska w Modlinie

221.390

 

 

 

 

Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

315.000

 

 

 

 

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

100.000

 

 

 

 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska w Warszawie

333.511

 

 

 

 

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” w Warszawie

331.740

 

 

 

 

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

2.245.000

 

 

 

 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

1.283.750

 

 

 

 

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

1.157.870

2.3.

92118
6220

Dotacja dla państwowej instytucji kultury na zakup eksponatów muzealnych, w tym:

446.410

2.3.1.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

258.000

2.3.2.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

46.410

2.3.3.

Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy

142.000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2007-12-31
  • Data obowiązywania: 2007-12-31
  • Dokument traci ważność: 2007-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA