REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 24 poz. 270

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 444/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu ujednolicenia działalności w zakresie profilaktyki psychologicznej w jednostkach wojskowych oraz podległości wojskowych pracowni psychologicznych, ustala się:

1. Ilekroć w decyzji jest mowa o psychologu jednostki wojskowej, należy przez to rozumieć koordynatora do spraw profilaktyki psychologicznej oraz psychologa – konsultanta dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej, którzy prowadzą działalność psychologiczną na rzecz żołnierzy i pracowników wojska oraz ich rodzin.

2. Działalność psychologiczna realizowana w jednostkach wojskowych obejmuje w szczególności:

1) diagnozę, poradnictwo i pomoc psychologiczną;

2) edukację psychologiczną;

3) promocję zdrowia psychicznego i profilaktykę patologii społecznych, w tym uzależnień;

4) kształtowanie kompetencji psychologicznych dowódców;

5) udział w procesie opiniowania służbowego żołnierzy – na wniosek przełożonego sporządzającego opinię;

6) doradztwo psychologiczno-zawodowe.

3. Psychologowie jednostek wojskowych funkcjonują w strukturach komórek wychowawczych i podlegają ich szefom.

4. W zakresie wykonywania zawodu psycholog jednostki wojskowej zachowuje samodzielność.

5. Szef Wydziału Psychologii Pracy i Służby Wojskowej w Dowództwie Wojsk Lądowych oraz psychologowie jednostek wojskowych usytuowani etatowo, odpowiednio w: dowództwach rodzajów sił zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, dowództwach okręgów wojskowych, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Dowództwie Garnizonu Warszawa planują i organizują oraz sprawują nadzór merytoryczny nad działalnością w zakresie profilaktyki psychologicznej w podległych tym dowódcom (szefom, komendantom) jednostkach wojskowych.

6. Psychologowie jednostek wojskowych:

1) na podstawie planu zasadniczych przedsięwzięć jednostki wojskowej na kolejny rok, organizują i realizują przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki psychologicznej w macierzystych jednostkach wojskowych;

2) prowadzą uzupełniające, specjalistyczne badania psychologiczne żołnierzy powoływanych do służby wojskowej oraz kandydatów do służby wojskowej, w zakresie selekcji i doboru psychologicznego na wybrane stanowiska i funkcje, szczególnie w jednostkach Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, powietrzno-desantowych i desantowo-szturmowych.

7. Osoby wymienione w pkt 5 i psychologowie jednostek wojskowych uczestniczą w analizowaniu i ocenianiu dyscypliny wojskowej, prognozowaniu zagrożeń dla dyscypliny oraz planowaniu i realizacji przedsięwzięć profilaktyczno-wychowawczych w jednostce wojskowej. W uzasadnionych przypadkach mogą przekazywać problemy związane z działalnością psychologiczną bezpośrednio dowódcy jednostki wojskowej.

8. W dowództwach rodzajów sił zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, dowództwach okręgów wojskowych, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Dowództwie Garnizonu Warszawa i wojskowych pracowniach psychologicznych oraz w jednostkach wojskowych funkcjonują psychologiczne punkty konsultacyjne.

9. Psychologowie jednostek wojskowych, współpracują z wojskowymi pracowniami psychologicznymi, szczególnie w zakresie:

1) pomocy psychologicznej weteranom misji lub weteranom poszkodowanym oraz najbliższym członkom ich rodzin;

2) wymiany informacji dotyczących badań psychologicznych.

10. Ustala się następującą podległość i podporządkowanie wojskowych pracowni psychologicznych:

1) Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna podlega Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – wraz z podporządkowanymi jej regionalnymi wojskowymi pracowniami psychologicznymi oraz wojskowymi pracowniami psychologicznymi;

2) Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej podporządkowane są:

a) Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gdańsku,

b) Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Krakowie,

c) Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Poznaniu,

d) Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Warszawie,

e) Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Wrocławiu;

3) Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Gdańsku podporządkowane są:

a) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Bydgoszczy,

b) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Elblągu,

c) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Ełku,

d) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Gdyni,

e) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Olsztynie,

f) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Słupsku,

g) Wojskowa Pracowania Psychologiczna we Włocławku;

4) Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie podporządkowane są:

a) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Częstochowie,

b) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Kielcach,

c) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Nowym Sączu,

d) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Rzeszowie;

5) Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu podporządkowane są:

a) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Gorzowie Wielkopolskim,

b) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Koszalinie,

c) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Ostrowie Wielkopolskim,

d) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Pile,

e) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Szczecinie,

f) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Zielonej Górze;

6) Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Warszawie podporządkowane są:

a) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Białymstoku,

b) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Radomiu,

c) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Lublinie,

d) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Łodzi,

e) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Siedlcach,

f) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Sieradzu,

g) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Zamościu;

7) Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej we Wrocławiu podporządkowane są:

a) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Biesku - Białej,

b) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Bolesławcu,

c) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Gliwicach,

d) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Opolu,

e) Wojskowa Pracowania Psychologiczna w Świdnicy.

11. Nadzór nad działalnością psychologiczną określoną w pkt 2 oraz działalnością wojskowych pracowni psychologicznych sprawuje Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

12. Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji określi zasady organizacji i funkcjonowania profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2009-12-31
  • Data obowiązywania: 2009-12-31
  • Dokument traci ważność: 2015-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA