REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 78

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 104/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 kwietnia 2010 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad gospodarowania środkami na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w wojskowych jednostkach budżetowych i polskich kontyngentach wojskowych w misjach specjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, państw sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz centralnych organów administracji rządowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 61 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki, o których mowa w pkt 1 i 2 – każdy w zakresie swoich kompetencji – także w opracowywanych przez nich wewnętrznych aktach prawnych, ustalą procedury i zasady realizacji, monitorowania i nadzoru tych wydatków, a w szczególności zasady ewidencji przychodów i rozchodów zakupywanego mienia”.”;

2) w załączniku do decyzji w pkt I poz. 27 otrzymuje brzmienie:

Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej8)

3 000 EURO

 3) w załączniku do decyzji w pkt I poz. 32 otrzymuje brzmienie:

Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej

8 650

 4) w załączniku do decyzji w pkt II poz. 1 ppkt 3) otrzymuje brzmienie:

dyrektor departamentu, szef zarządu w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego

1 350

 

5) na końcu załącznika, pod tabelą, wykreśla się przypis oznaczony cyfrą 4;

6) na końcu załącznika, pod tabelą, dodaje się przypis oznaczony cyfrą 8, w brzmieniu:

„8) Podwyższa się jednorazowo na 2010 r. limit Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej o kwotę 3 000 EURO”.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
  • Data wejścia w życie: 2010-05-14
  • Data obowiązywania: 2010-05-14
  • Z mocą od: 2010-01-01
  • Dokument traci ważność: 2011-05-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA