REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 20 poz. 294

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

ZARZĄDZENIE Nr 46/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Nadaje się Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej „Szczegółowy zakres działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej”, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
 Nadaje się Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej „Szczegółowy zakres działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3.
 Traci moc zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 24, z późn. zm.2)).
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r., Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 9, poz. 92 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 4.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY GŁÓWNEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załączniki do zarządzenia Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 września 2011 r. (poz. 294)

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY GŁÓWNEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załącznik Nr 2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA