REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 305

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

DECYZJA Nr 235/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej”.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 41 zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 107, z późn. zm.1)), ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku służbowego „Instrukcję o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej”, stanowiącą załącznik do decyzji.

2. Traci moc decyzja Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 211, z 2007 r. Nr 4, poz. 47 i Nr 23, poz. 239, z 2008 r. Nr 23, poz. 294 oraz z 2009 r. Nr 16, poz. 188).

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 2, poz. 10, z 2007 r. Nr 5, poz. 58 i Nr 25, poz. 259, z 2009 r. Nr 9, poz. 105 i Nr 19, poz. 212, z 2010 r. Nr 21, poz. 277 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 170.

Załącznik 1. [INSTRUKCJA O POSTĘPOWANIU Z DOKUMENTAMI ETATOWYMI I TABELAMI NALEŻNOŚCI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik do decyzji Nr 235/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 sierpnia 2012 r. (poz. 305).

INSTRUKCJA O POSTĘPOWANIU Z DOKUMENTAMI ETATOWYMI I TABELAMI NALEŻNOŚCI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

Rozdział 2 – Wydruk oraz kompletowanie dokumentów

Rozdział 3 – Ewidencja dokumentów

Rozdział 4 – Dokonywanie zmian w dokumentach oraz ich uaktualnianie

Rozdział 5 – Przechowywanie oraz udostępnianie dokumentów

Rozdział 6 – Postępowanie z unieważnionymi dokumentami

Rozdział 7 – Postępowanie z etatami ćwiczebnymi

Rozdział 8 – Postanowienia końcowe

Załączniki:

Nr 1 Wzór etatu

Nr 2 Wzór etatu zbiorczego

Nr 3 Wzór wykazu stanowisk

Nr 4 Wzór zestawienia rozdysponowanych środków etatowych

Nr 5 Wzór zbiorczego zestawienia rozdysponowanych środków etatowych

Nr 6 Wzór wykazu zmian do etatu

Nr 7 Wzór wykazu zmian do etatu (z zezwoleniem na niedokonywanie zmian w tekście etatu) stanowiący załącznik do decyzji (zarządzenia)

Nr 8 Przykładowy sposób naniesienia poprawek w etacie na podstawie wykazu zmian

Nr 9 Wzór korekty do wykazu zmian

Nr 10 Przykładowy sposób naniesienia poprawek w etacie na podstawie wykazu zmian oraz korekty do wykazu zmian

Nr 11 Wzór tabeli należności do etatu oraz normy-rozdzielnika sprzętu i wyposażenia tabelarycznego

Nr 12 Wzór wykazu zmian do tabeli należności oraz normy-rozdzielnika sprzętu i wyposażenia tabelarycznego

Nr 13 Wzór wykazu dodatkowego

Nr 14 Wzór poprawki technicznej do etatu w formie wykazu zmian

Nr 15 Wzór poprawki technicznej do etatu w formie pisma

Nr 16 Wzór wykazu dokumentów dołączonych do etatu

Nr 17 Wzór zestawienia wprowadzonych zmian do etatu

Nr 18 Wzór rozdzielnika samochodów osobowych (zatwierdzanego przez Ministra Obrony Narodowej)

Nr 19 Wzór rozdzielnika samochodów osobowych (zatwierdzanego przez Szefa Sztabu Generalnego WP)

Nr 20 Wzór rozdzielnika pojazdów

Nr 21 Wzór jednostkowej tabeli należności

Nr 22 Wzór okładki etatu oraz przykładowy sposób opisania okładki etatu

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA