REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 387

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 432/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz w związku z § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się następujące święta rodzajów Sił Zbrojnych, wojsk i służb oraz środowisk skupiających studentów uczelni i słuchaczy szkół wojskowych:

1) Święto Wojsk Aeromobilnych – 30 czerwca;

2) Święto Wojsk Chemicznych – 6 czerwca;

3) Święto Wojsk Inżynieryjnych – 16 kwietnia;

4) Święto Wojsk Lądowych – 12 września;

5) Święto Wojsk Łączności i Informatyki – 18 października;

6) Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej – 1 września;

7) Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – 17 czerwca;

8) Święto Wojsk Radiotechnicznych – 15 października;

9) Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii – 4 grudnia;

10) Święto Wojsk Specjalnych – 24 maja;

11) Święto Wojskowej Służby Prawnej – 23 listopada;

12) Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – 4 maja;

13) Święto Wojskowej Służby Zdrowia – 4 kwietnia;

14) Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury – 19 stycznia;

15) Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych – 29 czerwca;

16) Święto Służby Czołgowo-Samochodowej – 21 listopada;

17) Święto Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych – 23 marca;

18) Święto Służby Metrologii Wojskowej – 15 grudnia;

19) Święto Służby Ruchu Lotniczego – 1 czerwca;

20) Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki – 13 listopada;

21) Święto Geografii Wojskowej – 23 lutego;

22) Święto Infrastruktury Wojskowej – ostatnia niedziela września;

23) Święto Kawalerii Polskiej – 31 sierpnia;

24) Święto Lotnictwa – 28 sierpnia;

25) Święto Marynarki Wojennej – ostatnia niedziela czerwca;

26) Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej – 27 października;

27) Święto Żandarmerii Wojskowej – 13 czerwca;

28) Dzień Podchorążego – 29 listopada;

29) Dzień Kadeta – 21 maja.

2. Święta jednostek wojskowych ustanawia się odrębnymi decyzjami Ministra Obrony Narodowej.

3. Data święta, o którym mowa w pkt 2, powinna odnosić się do ważnych wydarzeń z dziejów jednostki wojskowej lub tradycji orężnych.

4. Inicjatywę w sprawie ustanowienia święta podejmują żołnierze jednostki wojskowej.

5. Z wnioskiem o ustanowienie święta dowódca jednostki wojskowej występuje do Ministra Obrony Narodowej z zachowaniem drogi służbowej za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw tradycji orężnych.

6. Wnioski o ustanowienie święta wymagają zaopiniowania przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

7. Przed przedstawieniem Ministrowi Obrony Narodowej wniosek wymaga zaopiniowania przez Komisję Historyczną do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

8. Jednostki wojskowe, które nie mają ustanowionego święta odrębnymi decyzjami obchodzą je w dniu święta rodzaju Sił Zbrojnych, wojsk, służb lub nadrzędnego związku organizacyjnego.

9. Przedsięwzięcia organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych mają na celu uczczenie tradycji, chwały i sławy oręża polskiego.

10. Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz świąt wojskowych, o których mowa w pkt 1 i 2, mogą być organizowane uroczystości centralnie oraz uroczystości w garnizonach i jednostkach wojskowych.

11. Z okazji Święta Wojska Polskiego organizuje się Uroczystą Odprawę Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, według scenariusza określonego w Ceremoniale Wojskowym Sił Zbrojnych RP, a ponadto można:

1) przeprowadzić uroczyste capstrzyki, zbiórki i apele w garnizonach i jednostkach wojskowych, podczas których odczytuje się rozkazy (decyzje) o mianowaniu na kolejne stopnie wojskowe i udzieleniu wyróżnień oraz dokonuje się ceremonii wręczenia orderów, odznaczeń, medali i odznak, a także odczytywany jest tekst Apelu Pamięci Oręża Polskiego oraz składane są wieńce i wiązanki w miejscach chwały oręża polskiego;

2) zorganizować defilady, parady wojskowe, pokazy stacjonarne i dynamiczne sprzętu wojskowego, wyszkolenia i musztry paradnej, dzień otwartych koszar oraz przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, oświatowym, rekreacyjnym i sportowym.

12. Przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 11, można organizować także z okazji świąt wojskowych, o których mowa w pkt 1 i 2, z tym że zamiast tekstu Apelu Pamięci Oręża Polskiego odczytuje się tekst Apelu Pamięci (Poległych) dostosowanego do obchodzonego święta.

13. Przedsięwzięcia organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych mogą być przeprowadzone w okresie bezpośrednio poprzedzającym datę obchodów święta. Termin ich przeprowadzenia ustala dowódca garnizonu lub jednostki wojskowej.

14. Uroczystości organizowane z okazji świąt wojskowych można, w przypadku zbieżności lub bliskości dat, organizować w jednym terminie. Dopuszcza się również organizowanie w jednym terminie wspólnych obchodów świąt jednostek wojskowych stacjonujących w tym samym garnizonie.

15. Na uroczystości organizowane z okazji świąt wojskowych można zapraszać przedstawicieli: władz państwowych, samorządowych i wojskowych, innych służb mundurowych, wojsk obcych, uczelni, szkół, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, w tym skupiających kombatantów i weteranów działań poza granicami państwa oraz byłych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, a także młodzież szkolną i akademicką oraz grupy rekonstrukcji historycznych.

16. Dopuszcza się organizowanie poczęstunków okolicznościowych przez:

1) organizatorów centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego;

2) organizatorów centralnych obchodów świąt, o których mowa w pkt 1;

3) organizatorów świąt jednostek wojskowych.

17. Podczas świąt wojskowych dopuszcza się występowanie pododdziałów lub pojedynczych żołnierzy w strojach historycznych.

18. Uroczystości organizowane z okazji świąt wojskowych mogą być poprzedzone uroczystościami o charakterze patriotyczno-religijnym lub religijnym.

19. W dniu święta wojskowego dowódca jednostki wojskowej może zarządzić inną organizację czasu służby (pracy), uwzględniając organizowane przedsięwzięcia.

20. Sposób przeprowadzenia uroczystych capstrzyków, zbiórek i apeli organizowanych z okazji świąt wojskowych określa Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

21. Tracą moc:

1) Decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojskowej Służby Prawnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 1, poz. 2);

2) Decyzja Nr 86/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojsk Specjalnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 4, poz. 30).

22. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA