REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 122

PEŁNOMOCNICTWO Nr 13/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4), w związku z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) udzielam:

Panu Maciejowi JANKOWSKIEMU
PODSEKRETARZOWI STANU
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

pełnomocnictwa do zawierania, wypowiadania, rozwiązywania oraz dokonywania innych czynności w sprawach umów dotyczących:

1) dotacji przekazywanych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz instytutom badawczym wojskowej służby zdrowia na cele i zadania, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.1));

2) dotacji przekazywanych Wojskowej Izbie Lekarskiej na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań wymienionych w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.2));

3) dofinansowania kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i instytutach badawczych wojskowej służby zdrowia, utworzonych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

4) realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów;

5) zadań mobilizacyjnych i obronnych nałożonych na samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia, utworzone lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej;

6) badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze wojskowej służby zdrowia;

7) programów zdrowotnych, psychologicznych i profilaktycznych uruchamianych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych;

8) dofinansowania Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332);

9) turnusów leczniczo-profilaktycznych realizowanych w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej;

10) zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku stanu klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych, nałożonych na samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia, utworzone lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej;

11) realizacji zadań przez konsultantów krajowych do spraw obronności, w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w celu realizacji zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju.

W sprawach objętych pełnomocnictwem, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, składa oświadczenia i podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491 i 1626.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112. poz. 654 i Nr 113, poz. 657, z 2013 r. poz. 779 oraz z 2014 r. poz. 1491.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
  • Data wejścia w życie: 2015-04-23
  • Data obowiązywania: 2015-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA