REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 156

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA NR 144/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie systemu kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c i d oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 492/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie systemu kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 336, z 2013 r. poz. 381 oraz z 2014 r. poz. 161) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kształcenie na podoficerów oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, odbywają się w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W ramach postępowania rekrutacyjnego organizowanego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej przeprowadza się egzamin zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowo zgodnie z wytycznymi dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującego nadzór nad systemem funkcjonowania orkiestr wojskowych.”;

3) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Praktyki realizowane w ramach kursów dla kandydatów na podoficerów orkiestr wojskowych organizowane są w orkiestrach wskazanych przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującego nadzór nad systemem funkcjonowania orkiestr wojskowych.

10. Dowódca Garnizonu Warszawa, corocznie, w terminie do końca listopada roku poprzedzającego rozpoczęcie kursu organizowanego w ramach kształcenia na podoficerów, składa zapotrzebowanie do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw nadzoru nad systemem funkcjonowania orkiestr wojskowych na uzupełnienie stanowisk etatowych zaszeregowanych do stopnia kaprala w podporządkowanych orkiestrach wojskowych.”;

4) w pkt 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw nadzoru nad systemem funkcjonowania orkiestr wojskowych:”;

5) w pkt 13:

a) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przeprowadza rekrutację kandydatów na podoficerów w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych, włączając do komisji rekrutacyjnej specjalistów w zakresie sztuki muzycznej wskazanych przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw nadzoru nad systemem funkcjonowania orkiestr wojskowych;”,

b) ppkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przyjęcie do realizacji wytycznych dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw nadzoru nad systemem funkcjonowania orkiestr wojskowych,”.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-14
  • Data wejścia w życie: 2017-07-14
  • Data obowiązywania: 2017-07-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA