REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 58

DECYZJA NR 46/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 198, z 2019 r. poz. 5, 47, 153 i 208 oraz z 2020 r. poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.W związku z "Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", który stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 293), wprowadza się "Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem", określony w załączniku do decyzji.";

2) w § 3 w ust. 2 skreśla się wyrazy ",z wyłączeniem spółek prawa handlowego,";

3) w załączniku "Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem" w części I "Jednostki organizacyjne podległe":

a) uchyla się Lp. 33 i 34,

b) po Lp. 45 dodaje się Lp. 46 w brzmieniu:

46.

Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"

Minister Obrony Narodowej

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-25
  • Data wejścia w życie: 2020-03-25
  • Data obowiązywania: 2020-03-25
  • Dokument traci ważność: 2021-11-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA