REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 125

DECYZJA NR 71/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 maja 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta 2. Brygady Obrony Terytorialnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), oraz § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 50/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta 2. Brygady Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 46 i 96) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

"w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona 2. Brygady Obrony Terytorialnej oraz przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona pododdziałom wchodzącym w jej skład oraz ustanowienia Święta 2. Brygady Obrony Terytorialnej";

2) w § 1 w pkt 1 uchyla się lit. b i c;

3) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. pododdziały wchodzące w skład 2. Brygady Obrony Terytorialnej:

1) 21. Batalion Lekkiej Piechoty:

a) przejmuje i kultywuje tradycje 8. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1943-1944),

b) przyjmuje wyróżniającą nazwę "Lubelski",

c) otrzymuje imię kpt. Zdzisława Brońskiego ps. "Uskok";

2) 22. Batalion Lekkiej Piechoty:

a) przejmuje i kultywuje tradycje 15. Pułku Piechoty "Wilków" Armii Krajowej" (1944),

b) przyjmuje wyróżniającą nazwę "Dębliński",

c) otrzymuje imię mjr. Mariana Bernaciaka ps. "Orlik";

3) 23. Batalion Lekkiej Piechoty:

a) przejmuje i kultywuje tradycje 34. Pułku Piechoty Armii Krajowej 9. Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej (1943-1944);

b) przyjmuje wyróżniającą nazwę "Bialski",

c) otrzymuje imię por. Roberta Domańskiego ps. "Florian";

4) 24. Batalion Lekkiej Piechoty:

a) przejmuje i kultywuje tradycje 7. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1942-1944),

b) przyjmuje wyróżniającą nazwę "Chełmski",

c) otrzymuje imię por. Henryka Lewczuka ps. "Młot";

5) 25. Batalion Lekkiej Piechoty:

a) przejmuje i kultywuje tradycje 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1943-1944),

b) przyjmuje wyróżniającą nazwę "Zamojski",

c) otrzymuje imię mjr. Stanisława Prusa ps. "Adam".".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA