REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 136

ZARZĄDZENIE Nr 52/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431, 956 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 175, z 2008 r. poz. 173 oraz z 2012 r. poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W czynnościach tych mogą stosować metody pracy operacyjno-rozpoznawczej, określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 10a.";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Szczegółowe metody, sposoby i środki pełnienia służby patrolowej, konwojowej oraz realizacji działań profilaktycznych zawarto w załączniku nr 1 do zarządzenia.";

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Formy, metody, sposoby i środki wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych zawarto w zarządzeniu wydanym z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązku ochrony informacji niejawnych.";

4) uchyla się załącznik nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2021 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-04
  • Data wejścia w życie: 2021-06-21
  • Data obowiązywania: 2021-06-21
  • Dokument traci ważność: 2023-01-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA