Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 142/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 września 2021 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2021 Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2021 r." ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 6 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2021 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 89, 108, 124, 132, 151, 163 i 182.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 142/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 września 2021 r. (poz. 218)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DG MON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 4101

JW 4724

SKW

SWW

WBE

Poznań

WBE

Szczecin

WBE

Warszawa

730
0
0

730140
0

2270


-5 000
-5 000

4300


5 000
5 000

750

00

75001
-3 500 000-3 500 000

4300-3 500 000-3 500 000

75057
3 500 0003 500 000

30703 500 0003 500 000

752244 000

-8 257 375

100 000

-2 914 844

850 158

11 999 342

-700 000

-1 800 000

-100 000

450 000

26 510

20 658

81 551

0

7520127 155 344
27 155 344

4010


600 000
600 000

4050


8 555 344
8 555 344

4300


18 000 000
18 000 000

752026 617 000
6 617 000

4010


400 000
400 000

4300


5 817 000
5 817 000

4420


400 000
400 000

752031 030 000
1 030 000

4010


30 000
30 000

4300


1 000 000
1 000 000

75206120 000
120 000

4010


120 000
120 000

75208

125 500


125 500

4110
111 000


111 000

4120
9 000


9 000

4780
5 500


5 500

75211


244 000

290 000
534 000

4010

244 000

290 000
534 000

75213-4 103 500


-2 075 000

150 158

-1 002
-6 029 344

4010

150 158

-1 002
149 156

4050
-2 000 000


-2 000 000

4060
-75 000


-75 000

4110


-3 653 500
-3 653 500

4180


-450 000
-450 000

75216-1 000


-140 000

700 000

-817 000
-258 000

4010

700 000

700 000

4040


-1 000
-1 000

4280
-140 000


-140 000

4300


-817 000
-817 000

75217450 000
450 000

4180


450 000
450 000

75218


-100 000

-100 000

4420

-100 000

-100 000

75219
-700 000

-1 800 000


-2 500 000

4050-700 000

-1 400 000


-2 100 000

4410
-400 000


-400 000

75220

-42 302


-22 650 000
-22 692 302

4010


1 350 000
1 350 000

4050
-367 302


-367 302

4060
20 000


20 000

4280
140 000


140 000

4300
165 000


-24 000 000
-23 835 000

75295-4 152 875

100 000

-783 042


255 000

26 510

20 658

81 551

-4 452 198

3070
880 000


880 000

4010


-3 386 875
220 000

26 510

20 658

3 551

-3 116 156

4020


-766 000
-766 000

4050
-4 088 042


-4 088 042

4060
55 000


55 000

4110
1 270 000


1 270 000

4180
1 100 000


1 100 000

4300

78 000

78 000

4410


35 000
35 000

4420100 000100 000

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DG MON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 4101

JW 4724

SKW

SWW

WBE

Poznań

WBE

Szczecin

WBE

Warszawa

755
-151 077


217 100


-66 023
0

75503-151 077


217 100


-66 023
0

3030


-11 745
-11 745

4010


-42 384


41 000


18 224
16 840

4040


11 301
-28 141
-16 840

4050


-26 100


26 100


0

4180


-9 330
-9 330

4300


-93 894
-93 894

4590
150 000


150 000

4610


-35 031
-35 031

2000


-5 000
-5 000

30003 500 000-11 745
3 488 255

4000

244 000

-8 403 452

-3 400 000

-2 697 744

850 158

11 945 064

-700 000

-1 800 000

-100 000

450 000

26 510

20 658

81 551

-3 483 255

cz. 29

244 000

-8 408 452

100 000

-2 697 744

850 158

11 933 319

-700 000

-1 800 000

-100 000

450 000

26 510

20 658

81 551

0

Załącznik 2. [PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2021 R.]

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2021 R.

liczba żołnierzy

Część/ Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

IWSZ

DB

0

Cz. 29

Obrona narodowa

199

-199

0

Cz. 29

Jednostki budżetowe

199

-199

0

752

Obrona narodowa

199

-199

0

75201

Wojska Lądowe

600


600

75206

Wojska Obrony Terytorialnej

-401


-401

75220

Zabezpieczenie wojsk


-199

-199


Załącznik 3. [WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2021 R.]

Załącznik Nr 3

WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2021 R.

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe */

514 794

1.

2270

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych:

x

447 456

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową.

75295

386 306

Akademia Sztuki Wojennej

41 300

Akademia Marynarki Wojennej

38 000

Wojskowa Akademia Techniczna

157 906

Akademia Wojsk Lądowych

100 700

Lotnicza Akademia Wojskowa

48 400

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń.

73015

38 500

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej.

73014

267

Akademia Sztuki Wojennej


48

Akademia Marynarki Wojennej


78

Wojskowa Akademia Techniczna


10

Akademia Wojsk Lądowych


11

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczna na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych.

73016

22 383

Akademia Sztuki Wojennej

5 262

Akademia Marynarki Wojennej

2 001

Wojskowa Akademia Techniczna

9 145

Akademia Wojsk Lądowych

979

Lotnicza Akademia Wojskowa

2 539

Departament Budżetowy**/

2 457

2.

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państowej instytucji kultury:

x

43 112

Dotacja podmiotowa z budżetu dla muzeów wojskowych:

x

34 382

Muzeum Wojska Polskiego

92118

24 380

Muzeum Marynarki Wojennej

3 662

Muzeum Wojsk Lądowych

3 693

Muzeum Sił Powietrznych

2 647

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

8 730

3.

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:

x

24 226

Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego.

75222

15 000

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego.

75295

9 226

II.

Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */

x

526 330

1.

2520

Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą.

x

235 991

Akademia Sztuki Wojennej

73014

47 326

Akademia Marynarki Wojennej

31 641

Wojskowa Akademia Techniczna

123 991

Akademia Wojsk Lądowych

5 281

Lotnicza Akademia Wojskowa

23 752

Departament Budżetowy**/

4 000

Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową.

x

290 339

Akademia Sztuki Wojennej

73015

3 674

Akademia Marynarki Wojennej

19 813

Wojskowa Akademia Techniczna

140 015

Akademia Wojsk Lądowych

73 419

Lotnicza Akademia Wojskowa

30 291

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

18 127

Departament Budżetowy**/

5 000

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

III. Dotacje celowe
2 519 849

1.

2009

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

85195

2 392

2.

2130

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

x

20 847

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" oraz programu szkolenia realizowanego w oddziałach przygotowania wojskowego (OPW).

75295

17 200

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "CYBER.MIL z klasą".

3 647

3.

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej).

75295

159

4.

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa).

75295

4 800

5.

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa).

75295

7 400

6.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki").

75215

107 500

7.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa).

75295

800

8.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, w tym na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych).

75295

3 800

9.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych).

75295

2 940

10.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej):

x

3 270

Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej.

75295

3 000

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

270

11.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności).

75295

12 000

12.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej).

85195

551

13.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na realizację szkoleń).

75001

142

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

14.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego).

75222

1 216 204

15.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych).

75295

776

16.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO).

75295

580

17.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego).

75204

419 645

18.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego).

75222

54 000

19.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz wojsk sojuszniczych).

75222

43 400

20.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych).

75295

9 976

21.

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej):

x

6 088

- inwestycje budowlane

75295

1 100

- zakupy inwestycyjne

4 988

22.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych):

x

105 847

Akademia Sztuki Wojennej

73015

4 668

Akademia Marynarki Wojennej

17 767

Wojskowa Akademia Techniczna

39 446

Akademia Wojsk Lądowych

18 154

Lotnicza Akademia Wojskowa

25 812

23.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ):

x

89 610

- inwestycje budowlane

85195

58 110

- zakupy inwestycyjne

31 500

24.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury):

x

209 174

Muzeum Wojska Polskiego

92118

207 274

Muzeum Marynarki Wojennej

1 900

25.

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia):

x

177 948

- inwestycje budowlane

85195

157 218

- zakupy inwestycyjne

20 730

26.

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego).

75295

15 000

27.

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego).

75295

5 000

O g ó ł e m ( I +II +III)

3 560 973

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619).

**/ Część uzupełniająca przeznaczona na zwiększenia wysokości dotacji i subwebcji oraz podziały uzupełniające i korygujące.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-23
  • Data wejścia w życie: 2021-09-23
  • Data obowiązywania: 2021-09-23

Dzienniki Urzędowe