REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 49

DECYZJA NR 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 marca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz.172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 2 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) do dnia 15 kwietnia 2022 r. na 3-miesięczne szkolenie, realizowane w WAT.";

2) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE LIMITÓW MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW PRZYGOTOWUJĄCE DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH) W 2022 R.]

Załącznik do decyzji Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 marca 2022 r. (poz. 49)

ZESTAWIENIE LIMITÓW MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW PRZYGOTOWUJĄCE DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH) W 2022 R.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-03-25
  • Data wejścia w życie: 2022-03-26
  • Data obowiązywania: 2022-03-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA