REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 56

DECYZJA NR 48/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 kwietnia 2022 r.

w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2022 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) i § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 9 ust. 1 pkt 4 i § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnobytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 565 oraz z 2011 r. poz. 258), ustala się, co następuje:

§ 1.

W okresie od dnia 25 czerwca do dnia 31 sierpnia 2022 r. organizuje się wypoczynek w formie kolonii i obozów z pełnym pokryciem jego kosztów, dla dzieci żołnierzy zawodowych w wieku od 7 do 17 lat, pozostających na ich utrzymaniu, zwany dalej "wypoczynkiem".

§ 2.

Wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do wypoczynku, ustala się w oparciu o postanowienia § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnobytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 565 oraz z 2011 r. poz. 258), zwanego dalej "rozporządzeniem".

§ 3.

Wypoczynek, zgodnie z § 4 i § 15 Umowy o świadczenie usług z dnia 18 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Wojskową Agencją Mieszkaniową1), organizuje się na bazie ośrodków wypoczynkowych w Rogowie, Solinie oraz Waplewie, zwanych dalej "ośrodkami".

§ 4.

Kolonie i obozy planowane do zorganizowania w sezonie letnim 2022 r. w ramach wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych z pełnym pokryciem jego kosztów określa załącznik do decyzji.

§ 5.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Dyrektor Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych - spowodują wyznaczenie osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, mając na uwadze postanowienia § 14 ust. 4 rozporządzenia.

§ 6.

Do zadań osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych należą w szczególności: bezpośrednie kontakty z ośrodkami w zakresie ustalania liczby chętnych i dokonywania rezerwacji na wypoczynek, koordynacja kierowania dzieci na wypoczynek oraz monitorowanie jego przebiegu.

§ 7.

Osoby, o których mowa w § 5, na zasadach współdziałania, spowodują zapewnienie dowozu dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej do uzgodnionych z ośrodkami miejsc - punktów zbiórek, z których dzieci zostaną odebrane przez przedstawicieli ośrodków i do których zostaną odwiezione po zakończeniu wypoczynku.

§ 8.

Transport na kolonie i obozy z uzgodnionych punktów zbiórek, o których mowa w § 7, zapewniają ośrodki. Terminy i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci po zakończeniu wypoczynku, zostaną uzgodnione między ośrodkami i osobami odpowiedzialnymi za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych.

§ 9.

Koszt wypoczynku jednego dziecka, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez ośrodek, nie może przekraczać 2380 zł - w odniesieniu do kolonii sportowo-rekreacyjnych oraz 2510 zł - w odniesieniu do kolonii i obozów specjalistycznych, z poszerzonym programem pobytu.

§ 10.

Po zakończeniu wypoczynku ośrodki wystawiają rachunki (faktury VAT) z wyszczególnieniem ceny pobytu i faktycznego kosztu transportu, obciążające jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu w dniu złożenia wniosku o wypoczynek dziecka, stosownie do postanowień § 14 ust. 4 rozporządzenia.

§ 11.

Pełne pokrycie kosztów wypoczynku, z zachowaniem przepisów § 9 i § 10, podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony narodowej, w ramach posiadanego planu finansowego zawartego w decyzji budżetowej na rok 2022 Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 16, 21 i 47).

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz1) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa z dniem 1 października 2015 r. po przejęciu Agencji Mienia Wojskowego otrzymała nazwę "Agencja Mienia Wojskowego" - art. 120 i 121 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 303 i 2122).

Załącznik 1. [KOLONIE I OBOZY PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2022 r. W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW]

Załącznik do decyzji Nr 48/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 kwietnia 2022 r. (poz. 56)

KOLONIE I OBOZY
PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2022 r.

W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

KOLONIE I OBOZY

Program

Wiek

Terminy turnusów

Cena

Program

Wiek

Terminy turnusów

Cena

ROGOWO

Kolonia Sport i Rekreacja

7-13 lat

/dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia/ *

02.07-16.07

2380 zł

Obóz Językowo-sportowy

14-17 lat

/dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia/ *

02.07-16.07

2510 zł

SOLINA

Kolonia Sport i Rekreacja

7-15 lat

/dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia/ *

09.08-23.08

2250 zł

Obóz pływacki

8-17 lat

/dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia/ *

09.08-23.08

2510 zł

WAPLEWO

Kolonia Sport i Rekreacja

7-15 lat

/dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia/ *

03.07-17.07

17.07-31.07

2250 zł

Kolonia

"Wodny Świat"

8-17 lat

/dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia/ *

26.06-10.07

10.07-24.07

24.07-07.08

2510 zł

* na dzień zakończenia kolonii/obozu

Informacje dodatkowe:

Ubezpieczenie NNW w cenie. Organizator kolonii/obozu zapewnia transport autokarowy w obie strony z/do Warszawy (transport w cenie).

Istnieje możliwość dołączania grup dzieci na trasie przejazdu autokaru, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej z organizatorem.

Turnus rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-04-06
  • Data wejścia w życie: 2022-04-06
  • Data obowiązywania: 2022-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA