REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 109

DECYZJA Nr 95/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 23/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 28, 104, 215 i 274 oraz z 2022 r. poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 4 i 7;

2) w § 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Michałowi Wiśniewskiemu:

a) Departament Cyberbezpieczeństwa,

b) Departament Kontroli;”;

3) w § 4 uchyla się pkt 1;

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Michał Wiśniewski:

1) uczestniczy w posiedzeniach:

a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,

b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - dokumenty na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz związane z procesem uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych w ramach procedury legislacyjnej.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-01
  • Data wejścia w życie: 2022-07-01
  • Data obowiązywania: 2022-07-01
  • Dokument traci ważność: 2023-12-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA