REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 167

ZARZĄDZENIE Nr 18/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie utworzenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 83 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się podmiot leczniczy 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Siedlcach.

§ 2.

Likwiduje się podmiot leczniczy 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim.

§ 3.

1. Podmiot leczniczy utworzony na podstawie niniejszego zarządzenia staje się podmiotem leczniczym funkcjonującym w formie jednostki budżetowej. Podmiot ten jest jednostką organizacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nazwę podmiotu leczniczego stanowi nazwa jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą podmiotu leczniczego są Siedlce.

4. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba podmiotu leczniczego, o której mowa w ust. 3, oraz siedziby jednostek organizacyjnych tego podmiotu leczniczego.

§ 4.

Podstawowe kierunki działalności utworzonego podmiotu leczniczego, w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, polegają na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej oraz z zakresu medycyny pracy;

2) udzielaniu pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;

3) opiniowaniu i orzekaniu o stanie zdrowia.

§ 5.

Likwidowany podmiot leczniczy, o którym mowa w § 2, z dniem 31 grudnia 2022 r. zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 6.

Likwidowany podmiot leczniczy, o którym mowa w § 2, rozpocznie proces likwidacji z dniem 1 stycznia 2023 r., który stanowi dzień otwarcia likwidacji.

§ 7.

Likwidowany podmiot leczniczy, o którym mowa w § 2, zakończy proces likwidacji do dnia 31 stycznia 2023 r.

§ 8.

Świadczeń zdrowotnych udzielanych dotychczas przez podmiot leczniczy, o którym mowa w § 2, do czasu zakończenia likwidacji, mogą udzielać podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej lub inne podmioty lecznicze.

§ 9.

Likwidowany podmiot leczniczy, o którym mowa w § 2, przekaże dokumentację medyczną do podmiotu leczniczego - 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie.

§ 10.

Mienie dotychczas użytkowane przez podmiot leczniczy - 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy pozostaje w użytkowaniu podmiotu leczniczego - 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie.

§ 11.

1. Nadzór nad działalnością statutową utworzonego podmiotu leczniczego sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. Strukturę organizacyjną utworzonego podmiotu leczniczego określa etat jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 12.

Zobowiązania i należności likwidowanego podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 2, stają się na podstawie odrębnych przepisów zobowiązaniami i należnościami podmiotu leczniczego 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie.

§ 13.

W zarządzeniu Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 139 oraz z 2014 r. poz. 177 i 407) w § 1 uchyla się pkt 13.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-30
  • Data wejścia w życie: 2022-09-30
  • Data obowiązywania: 2022-09-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA