REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 183

DECYZJA Nr 157/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 listopada 2022 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2022 Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 16, 21, 47, 62, 83, 106, 123, 135, 164 i 176) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, upływa z dniem 20 grudnia 2022 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 23 grudnia 2022 r.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 20 grudnia 2022 r.";

2) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 6 „Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2022 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załączniki do decyzji Nr 157/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 listopada 2022 r. (poz. 183 )

Załącznik Nr 1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Treść załącznika w formacie PDF


Załącznik 2. [Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2022 r.]

Załącznik Nr 2

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2022 r.

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-09
  • Data wejścia w życie: 2022-11-09
  • Data obowiązywania: 2022-11-09
  • Dokument traci ważność: 2022-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA