REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 188

DECYZJA Nr 162/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej" oraz "Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Obrony Narodowej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 6 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania "Instrukcję kancelaryjną w Ministerstwie Obrony Narodowej", regulującą sposób zarządzania dokumentacją oraz szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji oraz "Jednolity rzeczowy wykaz akt w Ministerstwie Obrony Narodowej", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Traci moc decyzja Nr 210/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej" oraz "Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Obrony Narodowej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2020 r. poz. 1, z 2021 r. poz. 13 oraz z 2022 r. poz. 129).

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 162/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ODWZOROWAŃ CYFROWYCH]

Załącznik Nr 2

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ODWZOROWAŃ CYFROWYCH

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [PROTOKÓŁ W SPRAWIE USZKODZENIA PRZESYŁKI]

Załącznik Nr 3

PROTOKÓŁ W SPRAWIE USZKODZENIA PRZESYŁKI

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [OPIS TECZKI AKTOWEJ]

Załącznik Nr 4

OPIS TECZKI AKTOWEJ

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY]

Załącznik Nr 5

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-18
  • Data wejścia w życie: 2023-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA