REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 31

DECYZJA NR 21/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia znaku specjalnego „Nurka Wojsk Specjalnych”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się znak specjalny „Nurka Wojsk Specjalnych”, zwany dalej „znakiem”.

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór znaku określony w załącznikach nr 1-4;

2) wzór legitymacji znaku określony w załącznikach nr 5-8.

§ 3.

Nadaje się regulamin znaku określony w załączniku nr 9.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [WZÓR CZARNEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”]

Załączniki do decyzji Nr 21/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 kwietnia 2024 r. (poz. 31)

Załącznik nr 1

WZÓR CZARNEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”


Załącznik 2. [WZÓR ZŁOTEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”]

Załącznik nr 2

WZÓR ZŁOTEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”


Załącznik 3. [WZÓR SREBRNEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”]

Załącznik nr 3

WZÓR SREBRNEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”


Załącznik 4. [WZÓR BRĄZOWEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”]

Załącznik nr 4

WZÓR BRĄZOWEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”


Załącznik 5. [WZÓR LEGITYMACJI CZARNEGO ZNAKU „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”]

Załącznik nr 5

WZÓR LEGITYMACJI CZARNEGO ZNAKU „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”


Załącznik 6. [WZÓR LEGITYMACJI ZŁOTEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”]

Załącznik nr 6

WZÓR LEGITYMACJI ZŁOTEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”Załącznik 7. [WZÓR LEGITYMACJI SREBRNEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”]

Załącznik nr 7

WZÓR LEGITYMACJI SREBRNEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”


Załącznik 8. [WZÓR LEGITYMACJI BRĄZOWEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”]

Załącznik nr 8

WZÓR LEGITYMACJI BRĄZOWEGO ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”


Załącznik 9. [REGULAMIN ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”]

Załącznik nr 9

REGULAMIN ZNAKU SPECJALNEGO „NURKA WOJSK SPECJALNYCH”

1. Znak specjalny „Nurka Wojsk Specjalnych”, zwany dalej „znakiem”, jest istotną formą wyróżnienia żołnierzy Wojsk Specjalnych, zwanych dalej „WS”, którzy nabyli kwalifikacje do wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, zwanemu dalej „Ministrem”, lub przez niego nadzorowanych. Jednocześnie stanowi element integrujący i określający przynależność nurków WS do międzynarodowej społeczności nurków wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

2. Znak nadawany jest w czterech wzorach:

1) czarnym;

2) złotym;

3) srebrnym;

4) brązowym.

3. Wzór czarnego znaku ma wymiary 36x42 mm. W pierwszej warstwie znaku znajduje się czarny trójząb, symbolizujący gotowość nurków WS do obrony terytorium państwa i walki z wrogiem. W drugiej warstwie znaku na poziomie korony trójzębu umieszczono czarną stylizowaną głowę nurka w kapturze, z założoną maską nurkową i ustnikiem oraz rozwiniętymi wężami oddechowymi okalającymi głowę nurka, symbolizującą gotowość do realizacji podwodnych działań bojowych. Trzecią warstwę znaku stanowi umieszczona pod głową nurka biało-czerwona szarfa w kształcie fali morskiej.

4. Wzór złotego znaku ma wymiary 36x42 mm. W pierwszej warstwie znaku znajduje się złoty trójząb, symbolizujący gotowość nurków WS do obrony terytorium państwa i walki z wrogiem. W drugiej warstwie znaku na poziomie korony trójzębu umieszczono czarną stylizowaną głowę nurka w kapturze, z założoną maską nurkową i ustnikiem oraz rozwiniętymi wężami oddechowymi okalającymi głowę nurka, symbolizującą gotowość do realizacji podwodnych działań bojowych. Trzecią warstwę znaku stanowi umieszczona pod głową nurka biało-czerwona szarfa w kształcie fali morskiej ze złotymi literami „KPDB”, będącymi skrótem nazwy kwalifikacji Kierownika Podwodnych Działań Bojowych.

5. Wzór srebrnego znaku ma wymiary 36x42 mm. W pierwszej warstwie znaku znajduje się srebrny trójząb, symbolizujący gotowość nurków WS do obrony terytorium państwa i walki z wrogiem. W drugiej warstwie znaku na poziomie korony trójzębu umieszczono czarną stylizowaną głowę nurka w kapturze, z założoną maską nurkową i ustnikiem oraz rozwiniętymi wężami oddechowymi okalającymi głowę nurka, symbolizującą gotowość do realizacji podwodnych działań bojowych. Trzecią warstwę znaku stanowi umieszczona pod głową nurka biało-czerwona szarfa w kształcie fali morskiej ze srebrnymi literami „SNB”, będącymi skrótem nazwy kwalifikacji Starszego Nurka Bojowego.

6. Wzór brązowego znaku ma wymiary 36x42 mm. W pierwszej warstwie znaku znajduje się brązowy trójząb, symbolizujący gotowość nurków WS do obrony terytorium państwa i walki z wrogiem. W drugiej warstwie znaku na poziomie korony trójzębu umieszczono czarną stylizowaną głowę nurka w kapturze, z założoną maską nurkową i ustnikiem oraz rozwiniętymi wężami oddechowymi okalającymi głowę nurka, symbolizującą gotowość do realizacji podwodnych działań bojowych. Trzecią warstwę znaku stanowi umieszczona pod głową nurka biało-czerwona szarfa w kształcie fali morskiej z brązowymi literami „NB”, będącymi skrótem nazwy kwalifikacji Nurka Bojowego.

7. Prawo do otrzymania znaku wzoru czarnego przysługuje żołnierzom WS, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają wojskowe kwalifikacje nurkowe;

2) na dzień złożenia wniosku pełnią zawodową służbę wojskową w charakterze nurka w jednostkach organizacyjnych WS;

3) legitymują się minimum 500 godzinami prac pod powierzchnią wody zrealizowanymi w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) legitymują się dziewięcioletnim stażem służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych WS prowadzących działalność nurkową;

5) legitymują się szczególnymi osiągnięciami w wykonywaniu prac podwodnych w WS.

8. Prawo do otrzymania znaku wzoru złotego przysługuje żołnierzom WS, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają znak wzoru srebrnego, z zastrzeżeniem pkt 11;

2) posiadają wojskowe kwalifikacje nurkowe - Kierownik Podwodnych Działań Bojowych;

3) na dzień złożenia wniosku pełnią zawodową służbę wojskową w charakterze nurka w jednostkach organizacyjnych WS;

4) legitymują się 500 godzinami prac pod powierzchnią wody zrealizowanymi w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

5) legitymują się sześcioletnim stażem służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych WS prowadzących działalność nurkową;

6) legitymują się szczególnymi osiągnięciami w wykonywaniu prac podwodnych w WS.

9. Prawo do otrzymania znaku wzoru srebrnego przysługuje żołnierzom WS, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają znak wzoru brązowego, z zastrzeżeniem pkt 11;

2) posiadają wojskowe kwalifikacje nurkowe - Starszy Nurek Bojowy;

3) na dzień złożenia wniosku pełnią zawodową służbę wojskową w charakterze nurka w jednostkach organizacyjnych WS;

4) legitymują się 400 godzinami prac pod powierzchnią wody zrealizowanymi w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

5) legitymują się pięcioletnim stażem służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych WS prowadzących działalność nurkową;

6) legitymują się szczególnymi osiągnięciami w wykonywaniu prac podwodnych w WS.

10. Prawo do otrzymania znaku wzoru brązowego przysługuje żołnierzom WS , którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają wojskowe kwalifikacje nurkowe - Nurek Bojowy;

2) na dzień złożenia wniosku pełnią zawodową służbę wojskową w charakterze nurka w jednostkach organizacyjnych WS;

3) legitymują się 300 godzinami prac pod powierzchnią wody zrealizowanymi w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) legitymują się trzyletnim stażem służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych WS prowadzących działalność nurkową;

5) legitymują się szczególnymi osiągnięciami w wykonywaniu prac podwodnych w WS.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu wyróżnienia żołnierzy o bardzo dużym doświadczeniu i kwalifikacjach nurkowych, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 15, Dowódca Komponentu WS, zwany dalej „Dowódcą”, może odstąpić od wymogów określonych w pkt 8 ppkt 1 i pkt 9 ppkt 1.

12. Znak nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 15, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy oraz księdze ewidencji wydanych znaków.

13. Znak nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie znaku, zwaną dalej „legitymacją”, i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

14. Z tytułu nadania znaku nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

15. Dowódca powołuje Komisję w składzie:

1) przewodniczący - Szef Pionu Szkolenia Dowództwa Komponentu WS;

2) sekretarz - przedstawiciel Pionu Szkolenia Dowództwa Komponentu WS;

3) po dwóch przedstawicieli z podległych Dowództwu Komponentu WS: jednostek wojskowych realizujących szkolenie nurkowe oraz Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

16. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

17. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do znaków;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych znaków.

18. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.

19. Opinie Komisji o nadaniu znaku zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

20. Z wnioskiem o nadanie znaku występują bezpośredni przełożeni żołnierzy jednostek organizacyjnych WS drogą służbową do przewodniczącego Komisji.

21. Znak wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji Święta Wojsk Specjalnych, świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

22. Znak nosi się na kurtce munduru galowego, wyjściowego i bluzie wyjściowej marynarskiej oraz można nosić na kurtce munduru służbowego.

23. Wizerunek znaku może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących jednostki organizacyjne WS, za zgodą Dowódcy.

24. Pierwsze egzemplarze znaków przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a ich zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.

25. Zakupu pozostałych znaków dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-05
  • Data wejścia w życie: 2024-04-05
  • Data obowiązywania: 2024-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA