REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 63

ZARZĄDZENIE NR 17
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek służb statystyki publicznej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Głównego Urzędu Statystycznego, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów statystycznych oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów jednostek służb statystyki publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2e ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 i 2020) oraz w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się do stosowania:

1) Instrukcję Kancelaryjną dla jednostek służb statystyki publicznej, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt dla Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt dla urzędów statystycznych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów jednostek służb statystyki publicznej, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2.
Sprawy niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia załatwiane są bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy.
§ 3.
1. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Głównym Urzędzie Statystycznym i urzędach statystycznych przed dniem 1 stycznia 2015 r., która do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie została poddana ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych (Dz. Urz. GUS poz. 64), podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitych rzeczowych wykazach akt, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3 niniejszego zarządzenia, jeżeli przepisy, na podstawie których była ona kwalifikowana określały dla niej niższą wartość archiwalną lub krótszy okres jej przechowywania.

2. Ponowna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przeprowadzona w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie była w Głównym Urzędzie Statystycznym i urzędach statystycznych kwalifikowana na podstawie obowiązujących wówczas jednolitych rzeczowych wykazów akt lub kwalifikatora dokumentacji będącego wyciągiem z Planu Opracowań Statystycznych:

1) aktowa oraz statystyczna jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzonego niniejszym zarządzeniem;

2) wypełnione jednostkowe formularze statystyczne są kwalifikowane, jako dokumentacja o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, do kategorii Bc.

§ 5.
Tracą moc:

1) zarządzenie nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych (Dz. Urz. GUS poz. 64);

2) zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej (Dz. Urz. GUS poz. 1).

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Prezes Dominik Rozkrut

W porozumieniu:

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Paweł Pietrzyk

 

 

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK SŁUŻB STATYSTYKI PUBLICZNEJ]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 Prezesa GUS
z dnia 19 grudnia 2019 r.

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK SŁUŻB STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO]

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17 Prezesa GUS
z dnia 19 grudnia 2019 r.

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA URZĘDÓW STATYSTYCZNYCH]

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 63 Prezesa GUS
z dnia 19 grudnia 2019 r.

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA URZĘDÓW STATYSTYCZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWÓW JEDNOSTEK SŁUŻB STATYSTYKI PUBLICZNEJ]

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 17 Prezesa GUS
z dnia 19 grudnia 2019 r.

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWÓW JEDNOSTEK SŁUŻB STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-30
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA