Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r.

Tekst pierwotny

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r. wyniosło 5637,34 zł.

Prezes Dominik Rozkrut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-21
  • Data wejścia w życie: 2021-06-18
  • Data obowiązywania: 2021-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe