REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 37

ZARZĄDZENIE NR 5
GENERALNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

z dnia 8 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centralnego Biura Spisowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728 oraz z 2020 r. poz. 1486 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1 Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia Centralnego Biura Spisowego (Dz. Urz. GUS poz. 44 i 51 oraz z 2020 r. poz. 13 i 54) w § 2 w ust. 2 pkt 2-5 otrzymują brzmienie:

„ 2) zastępcy Dyrektora CBS:

a) do spraw organizacji spisów - Dorota Paraluk - naczelnik wydziału w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów GUS,

b) do spraw metodologii NSP 2021 - Dorota Szałtys - dyrektor Departamentu Badań Demograficznych GUS,

c) do spraw informatyki - Marcin Piekarek - dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej;

3) członkowie CBS:

a) Katarzyna Cichońska - dyrektor Gabinetu Prezesa GUS,

b) Alicja Koszela - dyrektor Departamentu Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów GUS,

c) Renata Bielak - dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych GUS,

d) Piotr Łysoń - dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Rynku Pracy GUS,

e) Emilia Andrzejczak - dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji GUS,

f) Małgorzata Sołtyszewska - dyrektor Departamentu Administracyjno-Budżetowego GUS,

g) Katarzyna Pisańska-Borowska - dyrektor Biura Organizacji i Kadr GUS,

h) Agnieszka Nowakowska - zastępca dyrektora Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów GUS,

i) Anna Długosz - zastępca dyrektora Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów GUS,

j) Anna Wysocka - zastępca dyrektora Departamentu Badań Demograficznych GUS,

k) Agnieszka Matulska-Bachura - zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Usług GUS,

l) Agnieszka Pietroń - główny księgowy resortu w GUS,

m) Gabriela Nowakowska - naczelnik w Departamencie Innowacji GUS;

4) Sekretarz CBS - Violetta Turant - konsultant w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów GUS;

5) grupy zadaniowe do spraw:

a) zbierania danych metodami samospisu internetowego, wywiadu telefonicznego i wywiadu bezpośredniego, zwanymi dalej CAxI,

b) organizacyjnych i przygotowania materiałów merytorycznych,

c) kadr i organizacji szkoleń,

d) finansowych,

e) prawnych,

f) promocji spisów,

g) źródeł danych,

h) wykazów,

i) udostępniania danych,

j) jakości,

k) tajemnicy statystycznej,

l) przygotowania aplikacji spisowej CAxI NSP 2021,

m) przetwarzania i analizy danych NSP 2021,

n) przygotowania aplikacji spisowej CAxI PSR 2020,

o) przetwarzania i analizy danych PSR 2020,

p) uwierzytelniania CAxI,

q) infrastruktury teleinformatycznej,

r) systemów IT,

s) sterowania procesami,

t) bezpieczeństwa,

u) operatora usług pocztowych,

v) infolinii.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Generalny Komisarz Spisowy Dominik Rozkrut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-15
  • Data wejścia w życie: 2023-09-09
  • Data obowiązywania: 2023-09-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA