REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 7 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 2 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu-Państwowym Zbiorom Sztuki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu-Państwowym Zbiorom Sztuki (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 7, z 2001 r. Nr 18, poz. 52, z 2002 r. Nr 2, poz. 29, z 2003 r. Nr 6, poz. 39 oraz z 2007 r. Nr 6, poz. 80) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład struktury organizacyjnej Zamku wchodzą następujące działy i pracownie konserwatorskie:

1) Dział Archeologii;

2) Dział Ceramiki;

3) Dział Dokumentacji Fotograficznej;

4) Redakcja Wydawnictw;

5) Dział Inwentarzy i Katalogów;

6) Dział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby;

7) Dział Mebli i Zegarów;

8) Dział Zabytków Sztuki w Metalu;

9) Dział Militariów;

10) Dział Oświatowy;

11) Dział Rezerwatów i Lapidarium;

12) Dział Tkanin;

13) Dział Wydawnictw;

14) Dział Złotnictwa;

15) Dział - Archiwum;

16) Dział - Biblioteka;

17) Pracownika Konserwacji Malarstwa, Rzeźby i Rzemiosła Artystycznego;

18) Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych;

19) Pracownia Konserwacji Tkanin;

20) Pracownia Konserwacji Zabytków Archeologicznych;

21) Pracownia Konserwacji Papieru;

22) Dział Głównego Księgowego;

23) Dział Marketingu i Organizacji Imprez;

24) Dział Inwestycji i Remontów;

25) Dział Eksploatacji;

26) Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Transportu;

27) Dział Informatyki;

28) Dział Administracji Budynków;

29) Dział Ochrony i Straży;

30) Dział Spraw Pracowniczych.

2. Zamek posiada następujące oddziały:

1) Oddział - Zamek w Pieskowej Skale;

2) Oddział - Dwór w Stryszowie.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.364, z 2003r. Nr 96, poz. 874 , Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz.2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz.2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA