REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 5 poz. 48

DECYZJA NR 9
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 14 lipca 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „MANGGHA”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) w związku z § 12 ust. 3 statutu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „MANGGHA” stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmiany przedmiotu działania i nadania statutu Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 46) postanawiam, co następuje:

§ 1.
W decyzji Nr 29 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „MANGGHA” (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 84 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 16) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Michała Niezabitowskiego”.
§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-29
  • Data wejścia w życie: 2011-07-14
  • Data obowiązywania: 2011-07-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA