REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 7 poz. 66

ZARZĄDZENIE Nr 47 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 4 października 2011 r.

w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe „Tor” przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Studio Filmowe „TOR”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 713) w związku z art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z dniem 4 października 2011 r. tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą „Studio Filmowe „Tor”, zwane dalej „SF „Tor”, przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej pod nazwą „Studio Filmowe „TOR”.
§ 2.
Siedzibą SF „Tor” jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3.
Przedmiotem działania SF „Tor” jest edukacja i upowszechnianie kultury filmowej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-07
  • Data wejścia w życie: 2011-10-04
  • Data obowiązywania: 2011-10-04
  • Dokument traci ważność: 2019-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA