REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 14

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 12 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych do programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wytycznych do programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 100) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Regulamin programu zawiera w szczególności:

1) prognozowaną, w danym roku kalendarzowym, wielkość środków przeznaczonych na realizację programu;

2) cele programu;

3) terminy i tryb naboru wniosków;

4) podmioty upoważnione do składania wniosku;

5) rodzaje kwalifikujących się zadań wraz z terminami realizacji, kosztami kwalifikowanymi i innymi warunkami realizacji zadań, w tym wysokość ewentualnego wkładu własnego;

6) wykaz błędów formalnych, których stwierdzenie skutkuje odrzuceniem wniosku;

7) kryteria oceny wniosku;

8) zasady udzielania dofinansowań w kontekście przepisów dotyczących pomocy publicznej;

9) termin i sposób publikacji wyników;

10) warunki rozliczenia dofinansowania;

11) zobowiązania beneficjenta.

2. Z dofinansowania w ramach danego programu własnego wyłączone są zadania dofinansowane w ramach innych programów własnych, programów ministra oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów, realizowanych przez instytucje podległe ministrowi.";

2) w § 11 uchyla się ust. 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA