REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 33

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie określenia nazwy i nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia w Złotowie2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) w związku z § 1 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1624) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2023 r. Szkole Muzycznej I stopnia w Złotowie przy ul. Piasta 31:

1) nadaje się imię Fryderyka Chopina;

2) zmienia się nazwę na: „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Złotowie".

§ 2.

Rada pedagogiczna Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie przy ul. Piasta 31 dokona zmian w statucie Szkoły uwzględniając postanowienia niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Nazwa Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie przy ul. Piasta 31 utworzonej z dniem 1 września 1972 r. w wyniku przekształcenia Państwowego Ogniska Muzycznego w Złotowie w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia zarządzeniem Nr 79 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 sierpnia 1972 r. w sprawie przekształcenia Państwowego Ogniska Muzycznego w Złotowie w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia (Dz. Urz. MKiS poz. 55) została ustalona z dniem 1 lipca 2001 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej (Dz. U. poz. 117).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-26
  • Data wejścia w życie: 2023-05-27
  • Data obowiązywania: 2023-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA