REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 43

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem".

2. Funkcję Pełnomocnika pełni Pan Jan Edmund Kowalski.

3. Nadzór nad wykonywaniem czynności Pełnomocnika sprawuje Sekretarz Stanu w urzędzie obsługującym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego zakres działania obejmuje sprawy podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu właściwej w tych sprawach.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) reprezentowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego, w szczególności przed:

a) organami administracji publicznej,

b) krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury;

2) organizowanie wydarzeń kulturalnych upamiętniających 80. Rocznicę Powstania Warszawskiego;

3) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów związanych z obchodami upamiętniającymi 80. Rocznicę Powstania Warszawskiego.

§ 3.

Pełnomocnik opracowuje szczegółowy plan obchodów upamiętniających 80. Rocznicę Powstania Warszawskiego, który jest zatwierdzany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4.

Obsługę merytoryczną i finansową prac Pełnomocnika zapewnia państwowa instytucja kultury - Biuro „Niepodległa".

§ 5.

1. Pełnomocnik przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 31 stycznia 2025 r. sprawozdanie ze zrealizowanych zadań.

2. Pełnomocnik jest ustanowiony na okres do dnia przyjęcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-07-31
  • Data wejścia w życie: 2023-08-01
  • Data obowiązywania: 2023-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA