REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 48

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz nazwę Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, utworzony zarządzeniem Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 października 1991 r. w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 69, z 2014 r. poz. 13 oraz z 2016 r. poz. 36)2) otrzymuje nazwę „Narodowy Instytut Muzeów".

§ 2.

W zarządzeniu Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 października 1991 r. w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzeów";

2) użyte w zarządzeniu w § 1, 2, 4 i 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy

„Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i w odpowiednim przypadku wyrazami „Narodowy Instytut Muzeów";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Przedmiotem działania Narodowego Instytutu Muzeów jest:

1) wyznaczanie i upowszechnianie standardów oraz dobrych praktyk w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów, a także wspieranie rozwoju kadr muzealnych;

2) inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy muzeami, ich organizatorami oraz innymi instytucjami i organizacjami, a także publicznością na rzecz rozwoju muzeów i ich działalności sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu;

3) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa polskich muzeów i ich zbiorów.".

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

2) Nazwa Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ustalona przez § 1 zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych (Dz. Urz. MKiDN poz. 6), które weszło w życie z dniem 1 marca 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-01
  • Data wejścia w życie: 2023-09-02
  • Data obowiązywania: 2023-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA