REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 1 poz. 13

REGULAMIN KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 listopada 2000 r.

zmieniający regulamin w sprawie warunków korzystania ze świadczeń socjalnych oraz wysokości środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. nr 38, poz. 193 i z 1998 r. nr 41, poz. 238) postanawia się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 1998 r. w sprawie warunków korzystania ze świadczeń socjalnych oraz wysokości środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Świadczenia socjalne z funduszu socjalnego osobom uprawnionym do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członkami ich rodzin, zwanych dalej „osobami uprawnionymi” przyznają:

1) Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, działający w imieniu Komendanta Głównego Policji – osobom uprawnionym z Komendy Głównej Policji,

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – osobom uprawnionym, dla których jest właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania,

3) komendant szkoły policyjnej – osobom uprawnionym z tej szkoły – zwani dalej „dysponentami”.

2. Dysponent przyznaje świadczenie socjalne do wysokości posiadanych środków funduszu socjalnego.

3. Wysokość środków funduszu socjalnego przekazywanego do dyspozycji dysponenta ustalana jest stosownie do liczby emerytów i rencistów, uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych, dla których dysponent ten jest właściwy.”

2) § 2:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „fundusz, o którym mowa w § 1 ust. 1”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dysponent powołuje komisje, na okres 4 lat”.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. mgr I. Wachowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-02-28
  • Data wejścia w życie: 2000-11-15
  • Data obowiązywania: 2000-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA