REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 6 poz. 21

ZARZĄDZENIE NR 23
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 marca 2003 r.

w sprawie likwidacji ośrodków szkolenia Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 kwietnia 2003 r. rozpoczyna się likwidację Ośrodków Szkolenia Policji, zwanych dalej „ośrodkami”, w:

1) Białymstoku,

2) Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu,

3) Gdańsku,

4) Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Zielonej Górze,

5) Krakowie,

6) Lublinie,

7) Łodzi z siedzibą w Sieradzu,

8) Olsztynie,

9) Opolu z siedzibą w Brzegu,

10) Poznaniu,

11) Rzeszowie,

12) Szczecinie,

13) Warszawie,

14) Wrocławiu.

§ 2

Etaty przyznane przez Komendanta Głównego Policji na utworzenie ośrodków włącza się do rezerwy etatowej Komendanta Głównego Policji.

§ 3

1. Właściwi komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji w terminie 10 dni od wejścia w życie zarządzenia powołają zespoły do realizacji zadań związanych z likwidacją ośrodków.

2. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności: przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych likwidowanych jednostek, przygotowanie propozycji wykorzystania mienia i zasobów dydaktycznych oraz propozycji rozstrzygnięć spraw kadrowych policjantów i pracowników ośrodków z uwzględnieniem przewidywanych potrzeb komórek organizacyjnych, o których mowa w § 6.

§ 4

Decyzje w sprawach kadrowych i przeznaczeniu składników majątków likwidowanych ośrodków, na podstawie propozycji zespołów, podejmują właściwi komendanci wojewódzcy Policji.

§ 5

Termin zakończenia likwidacji ośrodków oraz włączenia etatów, o których mowa w § 2, ustala się na dzień 31 lipca 2003 r.

§ 6

Komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji z dniem 1 sierpnia 2003 r. utworzą w wydziałach kadr i szkolenia komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji komórki organizacyjne do spraw doskonalenia zawodowego.

§ 7

Z rezerwy, o której mowa w § 2, na utworzenie komórek organizacyjnych, o których mowa w § 6, do dyspozycji komendantów wojewódzkich Policji oraz Komendanta Stołecznego Policji przeznacza się następującą liczbę, etatów:

1) Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku – 6,

2) Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy – 9,

3) Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku –11,

4) Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim – 6,

5) Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – 9,

6) Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach – 5,

7) Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – 13,

8) Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – 9,

9) Komendant Wojewódzki Policji w Lodzi – 12,

10) Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – 7,

11) Komendant Wojewódzki Policji w Opolu – 5,

12) Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – 14,

13) Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu – 5,

14) Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie – 8,

15) Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie – 9,

16) Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – 14,

17) Komendant Stołeczny Policji w Warszawie – 22.

§ 8

Traci moc Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia ośrodków szkolenia Policji (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 122).

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2003 r.

 

Komendant Główny Policji:

gen. insp. Antoni Kowalczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-03-20
  • Data wejścia w życie: 2003-03-05
  • Data obowiązywania: 2003-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA