REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 8 poz. 36

DECYZJA NR 102 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w specjalności kryminalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036) postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Program szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w specjalności kryminalnej”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3

Traci moc decyzja nr 238 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia „Programu ramowego szkolenia wyższego zawodowego dla absolwentów szkół wyższych – specjalizacja kryminalna” (Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 11, poz. 131).

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-05-31
  • Data wejścia w życie: 2004-05-15
  • Data obowiązywania: 2004-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA