REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 10 poz. 50

DECYZJA NR 185 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 maja 2004 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji do realizacji spraw kadrowych, szkoleniowych oraz związanych z pełnieniem służby poza granicami państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z § 5 ust. 3 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31) postanawia się, co następuje:

1. Upoważniam mł. insp. Mirosława Skoniecznego – Dyrektora Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji – do realizacji w moim imieniu spraw policjantów dotyczących zagadnień:

1) osobowych, z zastrzeżeniem ust. 2, w zakresie:

a) przyjmowania do służby oraz zwalniania ze służby,

b) mianowania na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk, a także ustalania należnego na nich uposażenia,

c) przyznawania dodatków do uposażenia o charakterze uznaniowym,

d) skracania okresu służby przygotowawczej, zwalniania z odbywania tej służby lub przedłużania jej okresu, a także mianowania na stałe,

e) przenoszenia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości,

f) oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją,

g) delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa,

h) powierzania pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej miejscowości,

i) zawieszania w czynnościach służbowych,

j) ustalania prawa do nagrody rocznej,

k) udzielania wyróżnień,

l) udzielania płatnego urlopu okolicznościowego policjantom podnoszącym kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne bez skierowania,

m) rozpatrywania skarg i zawiadamiania o sposobie ich załatwienia;

2) szkoleniowych w zakresie udzielania policjantom służb śledczej, kryminalnej oraz prewencyjnej zgody na odbycie szkolenia zawodowego podstawowego w systemie samokształcenia kierowanego;

3) kontyngentów policyjnych w zakresie:

a) prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego policjantów do pełnienia służby w kontyngentach policyjnych,

b) delegowania policjantów, przedłużania czasu delegowania oraz odwołania z delegowania do pełnienia służby w kontyngentach policyjnych.

2. Realizacja spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje spraw osobowych policjantów pełniących służbę na stanowiskach:

1) zastępcy Komendanta Głównego Policji,

2) dyrektora biura (równorzędnego), Dyrektora Centralnego Biura Śledczego i ich zastępców,

3) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji i jego zastępców,

4) komendanta Wyższej Szkoły Policji i jego zastępców,

5) komendanta szkoły policyjnej i jego zastępców.

§ 2

Traci moc decyzja nr 280 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do realizacji spraw kadrowych, szkoleniowych oraz związanych z pełnieniem służby poza granicami państwa.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem 21 maja 2004 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-06-28
  • Data wejścia w życie: 2004-05-21
  • Data obowiązywania: 2004-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA