| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 601 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań administratora danych osobowych przetwarzanych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

Na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31 i Nr 20, poz. 125) oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, o których mowa w § 4 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, do wykonywania określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisach wydanych na jej podstawie zadań administratora danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w policyjnych zbiorach tych danych prowadzonych w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

§ 2

Na administratora bezpieczeństwa informacji w Komendzie Głównej Policji wyznacza się mł. insp. Małgorzatę Wójcicką-Kuropatwę – radcę Zespołu Ochrony Teleinformatycznej i Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji.

§ 3

Traci moc decyzja nr 297 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań administratora danych osobowych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 77).

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

 

1 Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »