REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 6 poz. 27

DECYZJA NR 66 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia osób upoważnionych do kierowania ruchem drogowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 182, poz. 1784 i z 2004 r. Nr 27, poz. 243) postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Program szkolenia osób upoważnionych do kierowania ruchem drogowym”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

§ 3

Tracą moc:

1) decyzja nr 129 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia pracowników zarządu dróg lub innych osób wykonujących roboty na drodze w zakresie kierowania ruchem drogowym (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 73);

2) decyzja nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 74);

3) decyzja nr 131 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia pilotów pojazdów nienormatywnych w zakresie kierowania ruchem drogowym (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 75);

4) decyzja nr 132 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej w zakresie kierowania ruchem drogowym (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 76);

5) decyzja nr 133 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia osób kierujących autobusami przeznaczonymi do przewozu dzieci do szkoły, w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas trwania postoju w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 77).

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca

Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-03-11
  • Data wejścia w życie: 2005-02-21
  • Data obowiązywania: 2005-03-24
  • Dokument traci ważność: 2008-07-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA